NurPlast

Bediüzzaman’ın Temsilcileri Kimlerdir?

Bediüzzaman’ın Temsilcileri Kimlerdir?
Bediüzzaman’ın Temsilcileri Kimlerdir?

 RİSALE-İ NUR ve müellifi Bediüzzaman İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete, en karanlık devirlerde büyük hizmet etmiştir ve bugün de etmektedir. Binaenaleyh bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlarının, Nurcu olmasalar da, Nurlara sempati ile bakmaları gerekir.

Bediüzzaman hazretlerinin vefatından sonra Risale-i Nur hareketini kimler temsil eder?.. Bu soruya verilecek cevap şudur: Üstadın yolundan giden, Risale-i Nur prensiplerine sadık olan has hizmetkar ağabeyler temsil eder.

Aktif politika yapanlar temsil etmez.

Ehl-i Sünnetten ayrılmış olanlar temsil etmez.

İhlasa gölge düşürenler temsil etmez.

İttihad-ı zedeleyenler temsil etmez.

Enaniyetlerini terk etmeyenler temsil etmez.

İman ve İslam hizmetlerini şahsî veya siyasî emellerine, nüfuzlarına, prestijlerine alet edenler temsil etmez.

Hizmet için Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın, İslam Ahlakı’nın doğru bulmadığı, izin vermediği yollarla para toplayanlar temsil etmez.

Be adam, geride ne kaldı?

El-cevap: Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nur’un has hizmetkarları kalmıştır. Bârekallah onlara!..

Risale-i Nur âsâyişin ihlaline, sivil darbe teşebbüsüne, hele Müslüman düşmanlarıyla işbirliği yapılmasına izin vermez.

Risale-i Nur taqiyye ve kitmana izin vermez.

Risale-i Nur, meşreb farklılıkları yüzünden Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkmasına ve çıkarılmasına için vermez .

Risale-i Nur prensiplerinden biri de Müslümanlara şefkatle, merhametle, hilm ile muamele edilmesidir.

Üstadın kesinlikle izin vermemesine karşılık, Risale-i Nur’u sadeleştirenler, Risale-i Nur hizmetlerini şu veya bu şekilde siyasete alet edenler sadık, vefalı ve gerçek Nurcu değildir.

Bediüzzaman hazretlerinin üstadlarından biri de İmamı Rabbanî hazretleridir. İmamı Rabbanî Ehl-i Sünnetin bayraklaşmış büyüklerindendir. Bediüzzamanı ve Risale-i Nur’u Ehl-i Sünnet dışına çekmeye, bid’atlara alet etmeye yeltenmek ölümcül bir hatâ ve yanlıştır.

Müslümanlara kan kusturan, medâris-i islamiyeyi kapatan, camileri yıkan, ulema ve meşayihi asan, bu mübarek vatanda İslamın kökünü kazımak için uğraşan Süfyanların, zalimlerin ve habîslerin ahfadını destekleyen kimseler gerçek Nurcu olamaz.

Hiçbir Nurcu ehven varken eşeddi desteklemez.

Nurculuğun esaslarından biri de İttihad-ı İslamdır. Her Nurcu Müslümanların birleşmesini ister ve bu yolda çalışır.

Tefrika için çalışanlar Nurcu değildir.

Nurcu yalan söylemez, iftira etmez, gıybet ve tecessüs etmez.

Nurcu nifak ve şikak yangınlarını söndürmeye çalışır.

Nurcu Ehl-i iman, Ehl-i Kur’an, Ehl-i Kıble olan, Muhammedî (Salat ve selam olsun ona) hedy yolundan giden Müslüman kardeşlerine düşmanlık yapmaz.

Risale-i Nur hizmetlerine gölge düşüren yanlışlıklar yapılması büyük bir ayıp ve kayıptır.

Nâçizane ve âcizane kaleme aldığım bu yazıma kızan bir Müslüman çıkarsa eyvallah derim.

Müslüman dostlarıma ve Müslüman düşmanlarıma selam ve hürmetler.

Milli Gazete-- 18.04.2014BU HABERE YORUM YAPIN!
Yorumunuz site yöneticileri tarafından onaylandıktan sonra bu alanda görünecektir.

BU HABERE YAPILMIŞ YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır. İlk yorumu siz yapın.

KUR'AN-I KERİM

NAMAZ VAKİTLERİ

FACEBOOK'TA RİSALEANTEP