NurPlast

Yeni Asya Ekolü üzerine bir değerlendirme

Muhammed Nur ANBARLI

Yazar : Muhammed Nur ANBARLI

 Madem öyle Yeni Asya Ekolü'nün içler acısı durumunu açık açık konuşma vakti geldi. Bu düşkünlüğünün sebebi son 15 yıl içinde gizli.. Bunları kısa kısa notlar halinde aktarmak istiyorum. Ki, bu düşkünlüğün sebeplerini ortaya koyabilelim ve münasip bir çıkış noktası için zemin oluşturabilelim:

1. Yeni Asya Ekolü içinde yuvalanmış "siyasal nurcu" diyebileceğimiz, son derece agresif bir politize ekip var. Bu ekip cemaate siyasî angajman sağlıyor, onlar çekip çeviriyorlar, havaya sokuyor, pozisyon almasını sağlıyor.

2. Yeni Asya Ekolü'nün siyasî angajmanlarının merkezinde Süleyman Demirel var; onun işaretleri ve yönlendirmesi uzun yıllar bu ekolü angaje etti, motive etti. Bu ekolün en ciddi ve en büyük hatası işte tam bu noktada oldu. Siyasî pozisyonlarını Risale merkezli almak yerine, Süleyman Demirel merkezli aldıkları için, özellikle son 15 yılda çok ciddi sapmaya uğradılar ve bugün bulunduğumuz CHP-MHP ittifakının içinde yer alır hale geldiler..

3. Süleyman Demirel merkezli siyasî pozisyon aldıklarının ortaya çıkması, bu ekolün varlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturacağı için, bu durumu gizlemek ve örtbas etmek amacıyla çok yoğun bir çaba gösterildi. Bunun için Risale'deki ilgili yerler, bu amaç doğrultusunda manipüle edildi, kendi amaçları doğrultusunda yorumlandı ve sürekli olarak propagandist şekilde pompalandı.. Yeni Asya Ekolü nurculuğun dersanelerinde bu yüzden, iman hakikatlerinden ziyade siyasî mevzularla ilgili dersler yapılması ve bu derslerin belli bir amaç doğrultusunda sonuç alınmasını sağlayacak şekilde yapılmasına önem verildi..

4. Fakat 28 Şubat sürecinde bazı terslikler oldu. Süleyman Demirel, kendisinden beklenen demokrat, ahrar, hürriyetçi, dine ve dindarlara saygılı tepkileri vermek yerine, antidemokrat, baskıcı, otoriter, devletçi, dine ve dindarlara hürmetsiz ve saygısız bir dönüşüm yaşadı.. Yeni Asya Ekolü'nün siyasî pozisyonunda Süleyman Demirel motor güç olduğu için, son derece otomatik, şuursuz ve idraksiz bir tutum ile, Demirel'in işaret ettiği istikamete doğru yönelmeler oldu.. Bu ekolün bugünkü talihsiz durumunu anlamak için, bu dönemi mutlaka görmemiz lazım.. En ciddi sapma 28 Şubat sürecinde oldu ve o sapma bugüne kadar büyüyerek geldi.

5. 28 Şubat sürecinde bizzat Süleyman Demirel'in şahsına tarafgir olan Yeni Asya Ekolü, (üstelik bunu "Nur talebeleri bir şahsa değil hakikate bağlıdır" diyerek yapmaları daha enteresandı) DYP'ye ve Tansu Çiller'e oynanan oyunları bile görmezden geldiler.

6. Ama, millet bu oyunları çok açık görüyor ve eşsiz ferasetiyle bu derin sapmaları yutmadığını gösteriyordu. AK Parti'nin kurulma ve milletin umudu olma süreçlerinde Yeni Asya Ekolü'nün siyasî tutumlarını belirleyen şey, bir adım önceden 28 Şubat'ta Süleyman Demirel'e endeksli derin sapmaları oldu. AK Parti "millî görüş gömleğimi çıkarttım" diyerek merkez sağda bir "muhafazakâr demokrat" parti olarak kendisini tanımlamıştı. Ama Yeni Asya Ekolü, darbecilerin yanında yer alarak darmadağınık olan "demokratlar"ın, yine Süleyman Demirel tarafından dizayn edilerek toplanmasını bekledi. AK Parti'ye bu yüzden ilk sıralar teyakkuz ile yaklaşıldı. Süleyman Demirel'in DYP, DP operasyonlarında kendi ekibini iş başına getirme kavgalarında Yeni Asya Ekolü de sahada yer aldı. Memlekette olup bitenleri anlamak yerine, hâlâ Süleyman Demirel angajmanına bağlılık sürüyordu. Bu yüzden AK Parti'nin neler yaptığını, nelerin değiştiğini, memlekette nelerin olup bittiğini hiç anlayamadılar.

7. Ardından ikinci ciddi ve büyük kırılma Ulusalcıların kurduğu ittifak, Süleyman Demirel'in bu ittifaka destek vermesi ve Ergenekon Terör Örgütü davaları aşamasına gelindi.. Yeni Asya Ekolü, kendi kaynaklarını terk ederek Süleyman Demirel angajmanı ile pozisyon aldıkları için Ulusalcıların söylemlerine doğru süratli bir kayma yaşandı.. Ulusalcıların Türk siyasetini anlama şablonları bu ekol tarafından benimsendi. Ulusalcıların günlük siyaset diline sahip çıkıldı. Yeni Asya Ekolü, hiç olmayacak bir iş yaparak, ulusalcıların ve Ergenekoncuların avlusuna düşmüş ve günlük siyasette onlara teslim olmuştu. Maalesef, bu derin sapma cemaat tarafından sessizlikle karşılandı. Eğer, Yeni Asya Ekolü kendi fıtrî mecralarını sürdürmüş olsaydı, Ulusalcı ve Ergenekoncu lobilerle hiçbir şekilde fikrî ittifak yapmayacak, karşısında yer alacak ve bugünkü trajediyi hiç yaşamayacaktı.. Fakat Yeni Asya Ekolü üzerinde oynanan bir oyun vardı ve cemaatin bu çizgide sabitkadem tutulması için günlük siyasetin tarafgir ve dönüştürülmüş yorumlarıyla, bir düşman oluşturarak cemaati motive ettiler..

8. Fakat ülkenin gidişatında iyileşmeler vardı, yasa değişiklikleri, vesayet sistemlerinin yıkılması, ekonomide iyileşmeler, Türkiye'nin dünyada daha itibarlı bir duruşunun olması, vs. gibi birçok iyi gelişme sıradan bir hakkaniyet duygusuyla bile cemaatin "gönlünün kayması"na yol açabilirdi. O yüzden, bu tür bir gönül kaymasına mahal vermemek için, Ulusalcıların komplo teorileri son derece hızla cemaate yayıldı.. İktidar partisinin ABD tarafından kurdurulduğu, yahudilerin hizmetinde olduğu, büyük İsrail projesini kurmak amacı taşıdığı, Kürtlere bazı imtiyazlar tanınarak Türkiye'yi bölmeye çalıştıkları.. gibi Aydınlık gazetesi ve İşçi Partisi merkezli komplo teorileri cemaate yoğun olarak pompalanmaya başlandı.. Cemaat içinde, sosyal medyayı kullanan bir ekip oluşturuldu ve bu ekip çok yoğun şekilde bu komplo teorilerini yaymaya çalıştı, çok yoğun bir iktidar düşmanlığı oluşturmaya gayret etti.

9. Ama oturmayan bir şeyler vardı. Cemaat içindeki aklıselim kişilerde ciddi bir rahatsızlık olmaya başlamıştı. Cemaatin içindeki bazı kimselerin bu düzeyde seviyesiz bir politik dil kullanması, ihlâs ve uhuvvet kaidelerini yerle bir etmesi, iman hizmeti yerine siyasî bir amaç uğruna bazı angajmanlara girişilmesi cemaat içindeki birçok aklıselim Nur Talebesini ciddi rahatsız etti. Bu rahatsızlıklar, cemaatin daha istikametli, meslek ve meşrebe daha uygun bir çizgiye gelmesine yol açabilirdi. Fakat ifsat komitesinin bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik yeni hamlesi çok ilginçti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı ile ilgili varolan tezviratlara süratle ve alelacele bir ilave yaptılar. 5. Şua ve Sırr-ı İnna a'tayna'dan hareketle RTE'yi "Süfyanın 4. rüknü" olarak tanımladılar. Hiçbir şekilde oturmadığı halde, fıtrî olmayan çok zorlamalı yorumlarla bu iddialarına mesnet bulmaya çalıştılar.. Bütün siyasî görüşlerini bu iddiaya göre yenilediler.. Gazetedeki birkaç isim, bu konunun ispatlanması ve cemaatin ikna edilmesine yönelik görevlendirildiler.. Demokrat Parti'de bilfiil görev almış olan bazı kimseler, sosyal medyada etkin şekilde bu görüşlerin pompalanmasını sağlayacak şekilde organize edildiler.

10. RTE'nin Süfyanın 4. rüknü olarak tanımlamanması Yeni Asya Ekolü'nün derin sapmasında üçüncü ciddi kırılmaya işaret ediyor. Bu düzeyde politize olmalarına gerekçe olarak Süfyan'a karşı Mehdi hareketi gösteriliyor, iman hizmeti yerine siyasî amaçları meşrûlaştırma bu tür imalarla yapılıyordu. Ve cemaati bu yeni motivasyon ile diri tutmaya ve elde tutmaya çalışıyorlardı.

11. Fakat Risaleleri tahrip etmeye yönelik Paralel Yapı'nın sahteleştirme operasyonu başladığında, ilk sıralarda yadırgayan ve karşı çıkan Yeni Asya Ekolü, ilerleyen aşamalarda bandrol bahanesi ile Paralel Yapı ile birlikte hareket etmeye başladı.. Tıpkı bir öncesinde Ulusalcılarla birlikte hareket ederken yapıldığı gibi, Paralel Yapı'nın günlük siyaset ile ilgili bütün şablonları, söylemleri, iddiaları hızla benimsendi ve servis edilmeye başlandı. Bu yeni ve sakil durum ile ilgili cemaatin tepki vermesini engellemek için, Risalelerin tahrif edilmesine engel olmak için çıkartılan bandrol uygulamasını, "Risaleler yasaklanıyor!" tezviratıyla duygusal motivasyon oluşturdular. Paralel Yapı, Hizmet Hareketini manipüle etmek için nasıl dersanelerin kapanması meselesini kullanarak hükûmete karşı kin, nefret, düşmanlık oluşturma bahanesi yaptıysa, aynı şekilde Yeni Asya da cemaati manipüle etmek için bandrol uygulamasını bahane olarak kullandı ve cemaati hükûmete karşı kin, nefret, düşmanlık duygularıyla yeniden motive etmeye çalıştı..

12. Yeni Asya Ekolü, işarat-ı gaybiyeyi de kullanarak 2014 yılının çok mühim olduğunu, bu yıl süfyanın 4. rüknünün mağlup olacağı motivasyonu ile yerel seçimlerde kendilerinden son derece emin bir şekilde AK Parti'nin yerlebir olacağını hayal ettiler. Ama yerel seçimlerde AK Parti bir zafer ile çıktı ve Risale'de yorumladıkları işaret yanlış olmayacağına göre, Risaledeki işaretler hatalı olmayacağına göre, zamanın ilerleyişinde hata olmalıydı. Demek ki, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönüm noktası olacaktı... O yüzden, aynı inanç ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP-MHP ittifakının içinde yer aldılar... Fakat yine hezimete uğradılar..

13. Peki Yeni Asya Ekolü, bu kadar hatanın ve ciddi sapmanın neden kaynaklandığını kendilerine neden soramıyorlar? Neden bir özeleştiri yapamıyorlar? Neden "nerede hata yaptık?" sorusunu soramıyorlar?

Siyasî görüşlerinde büyük bir yanlışlık olduğu, oluşturdukları formülün son derece hatalı olduğu artık her yönüyle ortaya çıkmış durumda.. Bu yanlışlar zinciri onları Üstadın endişe ediyorum dediği CHP-MHP ittifakına bile getirdiği halde özeleştiri yapılmaması, inat ve ısrarı hakikatler adına, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi adına kabul edilemez bir durum..

Kısaca ve hızla özetlediğim Yeni Asya Ekolü'nün derin sapması üzerine söylenecek çok şey var. Ama ilk defa bu kadar açıktan yazılıyor. Bir yenilenmeye, hatalardan vazgeçmeye medar olması temennisi ile dikkatlerinize sunuyorum.


Yazarın tüm yazıları.


BU HABERE YORUM YAPIN!
Yorumunuz site yöneticileri tarafından onaylandıktan sonra bu alanda görünecektir.

BU HABERE YAPILMIŞ YORUMLAR
Mahir Candan01.01.2017 01:50:53

ömer yetim adlı zata: Bozuk saatler günde iki kere doğru vakti gösterir. Yeni Asya''nın en münafıkane hazırlanan 1982 anayasasına hayır demesi, kendisini münafıklıktan kurtaramamış demek ki... Bozuk saat, bozuk saattir o kadar.

Aldanmaz22.12.2016 19:11:15

Siz bu yazıyı yazmak için kaç para aldınız, Bizler risale-i Nur''a hizmet etmeyi kendine ölçü yapanlar aleyhinde konuşmuyoruz,anlaşılan sizin gibi parayla, şöhretle satın alınabilmeler bu tür aşağılanabiliyor.Allah var gam yok

said12.05.2016 19:14:08

siyaset kalpleri ifsateder asabi ruhları azab içinde bırakır ---yazılan cevaplar bile siyasi bildinde ne oldu **

ömer yetim21.04.2016 13:52:28

1. Türkiye cumhuriyeti tarihinde en münafıkane hazırlanan 1982 anayasasına hayır deme cesaretini gösteren cemaat Yeni Asyadır. cemaatlerin kahir ekseriyeti bu anayasaya evet demiştir. bir avukat olarak söylüyorum; yeni asyanın bu kahramanlığı bir çok kusurunu afettirecek bir kahramanlıktır. Herkes ergenekonun o günkü temsilcilerini alkışlarken yeni asya hakkın hatırını ali tutmuş zındıka komitelerini püskürtmeye çalışmıştır. heyhat ki en yakın dostları yeni asyanın attığı oklara göğsünü germiş bu okların tesirsiz kalmasına sebebiyet vermişlerdir. 2. 28 şubat süreci boyunca bu kansız ihtilali en şiddetli şekilde eleştiren yine Yeni Asyadır. başörtüsünü hiçbir zaman göndemden düşürmemiştir. arşivlerde mahfuzdur. 3. Fetullah Gülenin 1980 ihtilali ve 28 şubat dönemindeki tutumunu şahısları rencide etmeden kardeşlik dairesinde eleştiren ve bu eleştirilerinden dolayı bu gün fetullah gülenin aleyhinde olanlardan ciddi ikazlar alan adeta kızkançlıkla suçlanan ve hocaefendi gibi büyük bir hizmeti eleştirmeye hakkı olmadığı kardeşleri tarafından iddia edilen yine Yeni Asyadır. 4. Ak parti ile fetullah gülenin birlikte çalışmasının doğru olmadığını din ile siyasetin aynı potada değerlendirilmesinin dine karşı büyük bir cinayet ve siyasete karşı büyük bir kirlilik olduğunu avazı çıktığı kadar haykıran Yenı Asyadır. 5. 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in kurtuluşa bir işaret olmadığını risale-i nur da bu şahsa dair bir işaretin olmadığı, son anda adylığını koymasının manidar olduğu hülasa süfyanist sistemin bir oyunu olduğu ibrahim özdabakın 1. sayfada yayınladığı karikatürü ile kamuoyunun nazarına sunan Yeni Asyadır. 6. Ergenekon sürecinin sağlıklı yürümediğini, hükümetin bu süreci oy devşirmek için kullandığını, bir çok suçsuz askerin yargılandığı tersine suçlu olanların yargılanmadığını, hukukun düzgün işlemediğini fark edip fark ettiren yine Yeni Asyadır. 7. Diyaneti Risale-i nuru basmasının müjde verici olduğunu ama basımının devlet tekeline alınmasının yeni bir süfyanist tuzak olduğunun, dolayısıyla bu tuzağı aşmak gerektiğini söyleyen ve Allah ın izni ile buna muvaffak olan Yeni Asyadır. bu gün bütün yayınevleri aslına uygun olmak kaydı ile basabiliyorsa YENİ ASYA nın şanlı mücadelesinin bunda ciddi payı vardır. 8. paralel yapılanmanın yeni bir tuzak olduğunu bu bahane ile bütün cemaatleri üzerine gidileceği, fetullah güleni bitirdikten sonra ak partinin bitirileceği yani dindarları dindarları eli ile etkisiz hale getirileceği bunun serbest bırakılan ergenekoncuların yeni senaryosu olduğunu fark eden Yeni Asyadır. Ak parti bizim dediğimize geldi diyen Doğu Perinçektir. 9. Ak partinin suriye politikasının yanlış olduğunu yazan ve daha bir çok konuda eleştiren ve ak partinin siyasi vizyonunu benimsemeyen ama kapatılma davası açılıncada ak partinin hukukunu savunan Yeni Asyadır. 10. fetullah Gülen ve cemaatini herkesin el etek öptüğü dönemlerden beri eleştiren ama onlara karşı toplu kıyım girişiminde bulunan eski dostarına karşı savunan YENİ ASYA dır. SAYIN YAZAR HAKİKATLERİ ÇARPITTIĞIN İÇİN VE DAHİ YENİ ASYAYA İFTİRA ATTIĞIN İÇİN 15 YIL YENİ ASYA yı TAKİ EDEN BİRİ OLARAK SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM. İNSAFLI BİR DOST OLMANI BEKLERDİM.

ZİYARETÇİ23.03.2016 17:51:34

SİYASETTEN UZAK DURUN DUSTURUNA RAĞMEN SİYASETİN GÖBEĞİNDE OLAN NURCU ĞEÇİNEN BU DİKKAT BUYUR DUGUNUZ GURUB

said02.03.2016 17:11:01

Tamamen iftira veyalan dolu buyaziyi sizin yazmaniz size veya nurtalebelerine ne kazandırdı babaniz enson paTRelelyapi dediginkisilerle cçalıştı biliyorsunuz simdide dogu operincek ben akpartiyle beraber çalışıyorum diyor yeni asya kimseye boyun egmez taraf olmaz mesveretle hareket eden guzel vehurriyetci birekoldir beni babanin arkasindanda konusturdunya helal olsun sana

Said23.02.2016 12:54:16

Yazdıklarınıza katılmıyorum.. İftira atıyorsunuz resmen.. Babanızın nice emeği geçti yeni asyada. ama babanızın yolundan gitmiyorsunuz.. yazık diyorum sadece.. Yeni Asyaya çamur atarak iftira atarak elinize ne geçiyor.. Hak ve hakikati savunmaktan bediüzzamana ve Risale-i Nura sadık olup hizmet etmekten Nurları vatanın her kösesine ulaştırma cabası olan meşveret ile hareket etmekten başka ne yaptı. Sizin basiretiniz kapanmış.. Yazık...

M. Nuri Eminler25.01.2016 18:32:31

Müşahedem o ki - o zaman İstanbul''da tahsildeydim- bu sapma 19812deki "büyük camia"dan kopuştan itibaren başladı.

KUR'AN-I KERİM

NAMAZ VAKİTLERİ

FACEBOOK'TA RİSALEANTEP