NurPlast

Arşiv belgeleri ışığında Said Nursi

Ahmet Akgündüz, Arşiv belgeleri ışığında Said Nursi'nin hayatını yazdı
Arşiv belgeleri ışığında Said Nursi

 Osmanlı Araştırmaları Vakfı uzun süredir beklenen Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün “ ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE İLMİ ŞAHSİYETİ ” isimli Külliyatının birinci cildini yayınladı.


Eserin içeriği ve önemi hakkında vakıftan yapılan açıklamalar ise şu şekilde oldu; 
 
* Bundan sonra belgeler konuşacak ve tabular yıkılacak.
 
* Said Nursi ile alakalı özel ve resmi bütün yalanlar, tahrifler ve iftiralar son bulacak.

* Müslüman Milletimiz doğru tarihini bu eserle öğrenip pekiştirecek. 

* Bu zamana kadar toplanan 50.000 küsur belge kitap haline gelecek ve belki de 6 cildi bulacak.

Bediüzzaman’ın ve Osmanlı Tarihinin 40 yıllık dönemi belgelerle aydınlatılacak.

* 1160 sayfa, ansiklopedi boyunda ve dört renkli olarak basılan eser hayati belge ve resimlerle dolu olacak.

Bediüzzaman’ın 1918’e kadar kaleme aldığı bütün makalelerin aslı ve tahlili, kitaplarının ise tam tahlilleri kitapta bulunacak

Bu eserin I. Cildini yayınlamaya bizi muvaffak eden Allah’a şükrediyoruz. Eser ile alakalı öncelikle BEDİÜZZAMAN’IN YAŞAYAN VE VARİSLERİ OLAN TALEBELERİNİN yazdıkları takrizden iki paragraf almak istiyoruz.

“Üstadımız Bediüzzaman hazretlerinin kelamda müceddid, mu’asırları arasında mümtaz bir yeri olan müfessir, yüzbinlerce hadisi, senedleriyle birlikte nakledecek kadar muhaddis ve kısaca akranlarının fevkınde bir İslam alimi ve dahi olduğunda, dost ve düşmanları ittifak halindedirler. Asrın müceddidi olan böyle bir zatın hayatı ile alakalı doğru ve şahsiyetine yakışır bilgileri, sadece milletimizin evlatlarına değil, belki alem-i İslamın ve hatta beşeriyetin yeni nesillerine takdim eylemek, onun davasına sahip çıkan herkesin en önemli vazifelerindendir. 
 
Bu sebeple arşiv uzmanlığı, İslami ilimlere olan vukufu ve Risale-i Nura çocukluğundan beri aşina olduğu herkesçe malum olan Prof. Dr. Ahmed Akgündüz kardeşimiz, daha evvel Üstadımız ile alakalı erişilemeyen vesikalara ulaşmış; bu ciltte görüleceği üzere, Üstadımızın seyyid ve şerif olduğuna dair belgeler; Üstadımızın aldığı iki icazetname ve ezberlediği 90 kitabın listesi; İngiliz Müstemlekat Nazırına verdiği cevap; Medreset’üz-Zehra’nın kuruluş belgeleri; İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ve benzeri kısmen de olsa mübhem kalan meselelerle alakalı binlerce belgeyi elde etmiştir.

Bunu takdir eden Abdülkadir Badıllı kardeşimizin de elindeki bütün kaynakları, kendisine teslim etmesiyle, elindeki belge sayısının 50.000’i geçtiğini kendisinden öğreniyoruz. Bediüzzaman’ın bütün dünyada akademik konferans, panel ve sempozyumlara konu edildiği bir zamanda, böylesine arşiv belgelerine ve orijinal kaynaklara dayanarak yapılan çalışma, inşaallah Üstadımızın ifadelerinden anlaşılan “kemal-i adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lazım ve zaruri ve hayat-ı içtimaiye-i insaniyedeki düsturların muktezasıdır” hakikatına masadak olacağını rahmet-i ilahiyeden ümit ediyoruz. Bu muhteşem eser, Üstad’ın hayatı ve şahsiyeti ile alakalı yapılan yerli ve yabancı çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecektir.
 
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz kardeşimize merhum Mustafa Sungur Ağabeyin cemaatin huzurunda ve şifahi olarak yaptığı teşvik ve tasvibi, biz de bu takriz ile yazılı olarak yapmayı vazife addediyoruz. Kendisine hayırlı ömür niyaz ederek geriye kalan ciltleri de tamamlamasını Yüce Allah’dan niyaz eyliyoruz.”

Osmanlı Araştırmaları Vakfı : 0212  513 40 33
 
 
 
Tarih : 09.09.2013
Kaynak : Risale Ajans

 BU HABERE YORUM YAPIN!
Yorumunuz site yöneticileri tarafından onaylandıktan sonra bu alanda görünecektir.

BU HABERE YAPILMIŞ YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır. İlk yorumu siz yapın.

KUR'AN-I KERİM

NAMAZ VAKİTLERİ

FACEBOOK'TA RİSALEANTEP